15 Μαΐου 2024

77/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <>

Διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 350574) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ» (CPV 90524400-0) για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 17-05-2024 ΩΡΑ: 10:30 πμ. ΑΡΜΩΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ , ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , EMAIL: epromithies@ippokratio.gr.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77 _2024 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ (1)signed

15 Μαΐου 2024

Συρτάρια αποθήκευσης κύβων παραφίνης

Συρτάρια αποθήκευσης κύβων παραφίνης

Κατηγορία:  
15 Μαΐου 2024

ΔΤ 15-5-24

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Συνδυασμένη επέμβαση κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής  με  Pulsed Field Ablation (PFA) και σύγκλεισης του ωτίου του αριστερού. κόλπου. Πρώτη Ελληνική εμπειρία” 

Στο  Aιμοδυναμικό εργαστήριο της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε  για πρώτη φορά και με απόλυτη επιτυχία επέμβαση συνδυασμένης κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής  με την μέθοδο Pulsed Field Ablation (PFA) και σύγκλεισης του ωτίου του αριστερού κόλπου στον ίδιο χρόνο. Το PFA είναι μια καινούργια και ιδιαίτερα υποσχόμενη μέθοδος μη θερμικής κατάλυσης.

Η επέμβαση έγινε σε γυναίκα 52 ετών, με ιστορικό πρόσφατης αγγειοπλαστικής για οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, υποτροπιάζουσα κολπική μαρμαρυγή παρά την προ έτους υποβολή της (σε άλλο κέντρο) σε επέμβαση κατάλυσης της  κολπικής μαρμαρυγής με εφαρμογή υψίσυχνου εναλλασσόμενου ρεύματος (RF ablation) και παράλληλα αδυναμία λήψης αντιπηκτικής αγωγής λόγω επανειλημμένων αθρόων μητρορραγιών. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό γενική αναισθησία σε χρονική διάρκεια 2 ωρών  με τρόπο που έδειξε πως είναι εφικτός ο συνδυασμός των δύο αυτών παρεμβάσεων σε ένα χρόνο σε ασθενείς που έχουν την σχετική ένδειξη.

ΕΚ  ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΔΤ 15-2-24 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΝΘ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο