• Υπεύθυνος για την εξέταση και τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) ορίζεται ο εκάστοτε υπεύθυνος ειδικός παιδίατρος των τακτικών εξωτερικών ιατρείων.
  • Ημέρες εξέτασης -χορήγησης : καθημερινά – εκτός των ημερών εφημερίας των Παιδιατρικών Κλινικών του Νοσοκομείου μας -και ώρες 09.00-13.00.
  • Ο προγραμματισμός των ραντεβού θα γίνεται τηλεφωνικά στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων των Παιδιατρικών Κλινικών, τηλ. 231 331 2410.
  • Οι γονείς στη συνέχεια μπορούν να επισκέπτονται τους ιατρούς των επιμέρους ειδικοτήτων στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία χωρίς ραντεβού, ως υπεράριθμοι.
  • ΑΔΥΜ.pdf (ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ και ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ)