Η  Διοίκηση και τα θεσμικά όργανα του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης: