ΩΡΑΡΙΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 8:30 – 14:00, 17:00 – 19:00 (εκτός απογεύματος Παρασκευής)

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΕΣ: 9:00 – 12:00

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8:00-15:00


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΜΚΑ ΤΟΥΣ

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την Αιμοδοσία και την Αιμοπεταλιοαφαίρεση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας στο ακόλουθο email: infoaimodosia@ippokratio.gr

 • H Yπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ιδρύθηκε το έτος 1977 και λειτούργησε αρχικά ως σταθμός Αιμοδοσίας του τέως Νοσοκομείου «Αγία Σοφία» και από το έτος 1983 του νέου ενοποιημένου Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο».
 • Το έτος 1986, με το νέο τότε Οργανισμό λειτουργίας αναβαθμίστηκε σε Κέντρο Αιμοδοσίας. Με τη νέα του πλέον μορφή το Κέντρο Αιμοδοσίας ανέλαβε σταδιακά την εποπτεία δέκα Σταθμών Αιμοδοσίας (2 στην πόλη της Θεσσαλονίκης και 8 σε πόλεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας), όλων των Μονάδων Αιμοδοσίας των Ιδιωτικών Μαιευτικών Κλινικών της πόλης της Θεσσαλονίκης καθώς και όλων των Μονάδων Αιμοδοσίας των μεγάλων ιδιωτικών Κλινικών της πόλης της Θεσσαλονίκη (Διαβαλκανικό Κέντρο, Άγιος Λουκάς, Γενική Κλινική, Γαληνός).
 • Το 2009 ορίστηκε ως μία από τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, με Υπουργική απόφαση (Υ4γ/οικ.121672/8-9-2009 και ΥΑ 24713/15-9-2009, ΦΕΚ 2001/Β’/15.09.2009), που διέκρινε τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας σε Κέντρα Αίματος (9 συνολικά) και Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (101 συνολικά).
 • Έτσι, έχει τη διπλή αποστολή να λειτουργεί  και ως Νοσοκομειακή Υπηρεσία Μεταγγίσεων για το νοσοκομείο μας αλλά και να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικών κλινικών της πόλης σε παράγωγα αίματος, καλύπτοντας πολλαπλές ανάγκες ασθενών όχι μόνο του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» αλλά και πολλών άλλων διασυνδεόμενων θεραπευτηρίων με αποκλειστική κάλυψη αναγκών σε αίμα και παράγωγα όπως (Διαβαλκανικό Κέντρο, Άγιος Λουκάς, Γενική Κλινική και Βιοκλινική).
 • Έχει αναπτύξει ιδιαίτερα τον τομέα της εθελοντικής Αιμοδοσίας
 • Έχει αναπτύξει μεγάλη εκπαιδευτική δραστηριότητα με την εκπαίδευση σε θέματα Αιμοδοσίας, Πλασμαφαίρεσης και Αιμοσφαιρινοπαθειών μεγάλου αριθμού ιατρών Αιματολόγων, Βιοπαθολόγων και Γενικών Ιατρών, Τεχνολόγων, Νοσηλευτριών και εθελοντών του Ε.Ε.Σ.
 • Έχει αναπτύξει πλήθος ενημερωτικών ομιλιών καθώς και πλούσιο επιστημονικό έργο.
 • Κτιριακά εδράζεται σε ανεξάρτητο κτίριο, στον αύλειο χώρο του Νοσοκομείου, ειδικά κατασκευασμένο για το Κέντρο Αιμοδοσίας το 2004, τριών ορόφων και συνολικής εστεγασμένης επιφάνειας 700 τ.μ.
 • συλλέγει και διακινεί περίπου 35.000 μονάδες παραγώγων αίματος ανά έτος.

Στα αντικείμενα της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας περιλαμβάνονται τα παρακάτω

 1. Κέντρο Αιμοληψιών (ολικού αίματος)

Οι ώρες λειτουργίας για αιμοδότες είναι:
Τις καθημερινές 8.30-14.00 και τα απογεύματα 17.00-19.00 (εκτός Παρασκευής)
Το Σάββατο την Κυριακή και αργίες 9:00-12:00

 1. Κινητή Μονάδα Αιμοληψιών (κατόπιν συνεννόησης ) Συνεργασία με 120 Φορείς / Συλλόγους / Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών και εξορμήσεις σε όλο τo Νομό Θεσσαλονίκης
 2. Τμήμα Προσέλκυσης και Διατήρησης Αιμοδοτών και συνεργασίας με συλλόγους αιμοδοτών. Τηλέφωνο επικοινωνίας :2310 892814
 3. Τμήμα Αιμοπεταλιαφαίρεσης (οι συνεδρίες πραγματοποιούνται κατόπιν προσυνεννόησης και εξέτασης αίματος). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 892816
 4. Τμήμα διακίνησης Αίματος (τηλέφωνο 2310 892811 και μηχανοργάνωση και ιχνηλασιμότητα σε όλα τα πεδία από τη συλλογή έως και τη διάθεση αίματος και παραγώγων.
 5. Εργαστήριο Παραγώγων αίματος, στο οποίο γίνεται επεξεργασία του αίματος και  λήψη μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών, πρόσφατου κατεψυγμένου πλάσματος και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων, λευκαφαίρεση με εργαστηριακά φίλτρα και πλύσιμο ερυθρών
 6. Εργαστήριο ομάδων αίματος και ανεύρεσης φαινοτύπου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892813
 7. Εργαστήριο συμβατότητας και ανοσοαιματολογικού ελέγχου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892813
 8. Εργαστήριο Ορολογικού ελέγχου για μεταδιδόμενα με το αίμα νοσήματα . Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892813
 9. Τμήμα θεραπευτικής αφαίμαξης Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310892815
 10. Εξωτερικό Ιατρείο αυτόλογης προκατάθεσης αίματος Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892815, 892819
 11. Εξωτερικό Ιατρείο διαταραχών αιμόστασης  και θρόμβωσης Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310892815
 12. Συμβουλευτική αιμοδοτών  με θετικούς δείκτες για μεταδιδόμενα με το αίμα νοσήματα . Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310 892813
 13. Συμβουλευτική αιμοδοτών με θετική άμεση Coombs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310892815.
 14. Υποστηρικτικός εργαστηριακός έλεγχος ασθενών με Μεσογειακή Αναιμία και Αιμοσφαιρινοπάθειες (γενική αίματος, φερριτίνη ορού, δείκτες μεταδιδόμενων με το αίμα νοσημάτων, ανοσοαιματολογικός έλεγχος)

Στο προσωπικό της Αιμοδοσίας περιλαμβάνονται οι κατωτέρω:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. ΧΑΛΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αιματολόγος
Συντονίστρια Διευθύντρια Ε.Σ.Υ
Kωνσταντινουπόλεως 49,
54642, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310892810, 2310843000
email: aimodosia@ippokratio.gr

Δρ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Αιματολόγος
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ
Τηλ: 2310892819

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ
Παθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ
Τηλ: 2310892815

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ
Τηλ: 2310892815

ΧΟΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ
Τηλ: 2310892815

ΣΑΜΟΥΡΛΗ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
Επικουρική Ιατρός Βιοπαθολόγος

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
 Προϊσταμένη Ν.Υ. Αιμοδοσίας
 Kωνσταντινουπόλεως 49,
 54642, Θεσσαλονίκη
 Τηλ: 2310892812
 email: paimodosia@ippokratio.gr

 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
 Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
 Τηλ: 2310892811
 email: daimodosia@ippokratio.gr

 ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

  Τηλ: 2313312816

 ΚΥΡΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 

 ΣΥΝΑΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

 —————————————————————————

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΚΛΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΥΤΑΞΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΖΕΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΚΑΛΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΑΔΟΣΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΛΥΣΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΙΝΑ

ΤΑΤΑΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΣΟΦΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Τηλ: 2313312814

ΣΤΑΓΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 Τηλ: 2313312813

 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 ΓΚΟΓΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ

 ΚΑΤΣΙΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ

 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

 ΜΗΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 ΣΕΒΑΣΛΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 Τηλ: 2313312818

 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

—————————————————————————

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΝΤΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΡΙΣΜΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΧΟΥΧΟΥΛΗ ΒΑΪΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΕΓΚΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τηλ.: 2313312819

ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Γιατί να δώσω αίμα / Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Για μερικούς ανθρώπους η μετάγγιση αίματος είναι το φάρμακο που τους κρατά στη ζωή.
Το αίμα είναι ένας ζωντανός ιστός που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα φάρμακο. Δεν παρασκευάζεται αλλά προσφέρεται από υγιείς και ανιδιοτελείς δότες.
Η χώρα μας χρειάζεται περίπου 650.000 αίματος το χρόνο και από αυτές οι 110.000 μεταγγίζονται σε ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία.
Αν ένας στους 20 ανθρώπους έδινε εθελοντικά αίμα μία φορά το χρόνο, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες των ασθενών της χώρας μας!

Ενημερώσου! Δοκίμασε να δώσεις αίμα χωρίς φόβους και προκαταλήψεις.
Η εθελοντική μη αμειβόμενη αιμοδοσία είναι το θεμέλιο της ασφαλούς μετάγγισης
Η ασφαλής αιμοδοσία αρχίζει από σένα
«Ας γίνουμε αιμοδότες για τη ζωή»

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Υπουργείο Υγείας www.moh.gov.gr

Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων www.keelpno.gr

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας www.ekea.gr

Ελληνική Εταιρία Μεταγγισιοθεραπείας www.hsbt.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών www.posea.gr

American Association of Blood Banks www.aabb.org

Network for Advancement of Transfusion Alternatives www.nataonline.com

British Blood Transfusion Society www.bbts.org.uk

British Committee for Standards in Haematology www.bcshguidelines.com

UK Serious Hazards of Transfusion www.shotuk.org

Institut National de la Transfusion Sanguine www.ints.fr

World Health Organization www.who.int

Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

-Να έχει πάρει ελαφρύ πρωινό, (πρωινή αιμοδοσία), ή μεσημεριανό και να έχουν περάσει 2-3 ώρες, (απογευματινή αιμοδοσία)
-Να είναι ξεκούραστος και να μην έχει ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ
-Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ τις προηγούμενες 24 ώρες
-Να είναι απολύτως υγιής
-Να μην ακολουθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή, (εξαιρούνται συγκεκριμένα σκευάσματα)
-Οι γυναίκες να μην αιμοδοτούν κατά την διάρκεια της εμμήνου ρύσεως ή της εγκυμοσύνης
-Να έχει μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από την προηγούμενη αιμοδοσία

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

-Να πιει τον χυμό και να φάει τα μπισκότα που του προσφέρονται
-Να παραμείνει στον χώρο της Αιμοδοσίας, τουλάχιστον για μισή ώρα
-Να μην καπνίσει για 2 ώρες μετά την αιμοδοσία
-Να μην οδηγήσει για 2 ώρες μετά την αιμοδοσία
-Να μην κάνει έντονη σωματική άσκηση
-Να πάρει πολλά υγρά και καλό γεύμα
-Να αποφύγει την κατανάλωση αλκοόλ
-Να ζητήσει βοήθεια από το νοσηλευτικό προσωπικό, αν αισθανθεί αδιαθεσία

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΜΚΑ ΤΟΥΣ

Κατευθυνόμενη αιμοδοσία

Ιστορικό Αιμοδότη 2022

Σε μερικές περιπτώσεις, το να δώσεις αίμα για δική σου χρήση (μετάγγιση) μπορεί να αποτελεί μία εναλλακτική λύση μετάγγισης. Αυτή λέγεται αυτόλογη μετάγγιση : προσφέρεις το δικό σου αίμα προκειμένου να το μεταγγιστείς το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα.

 

Πότε μπορεί να γίνει ;

Πρόκειται να χειρουργηθείς ; Εάν ο ιατρός σου πιστεύει ότι θα χρειασθείς αίμα, τότε μπορείς να συζητήσεις το θέμα της αυτόλογης προκατάθεσης αίματος.

Μπορείς να συμμετέχεις σε πρόγραμμα αυτόλογης προκατάθεσης εάν

 • ο χειρουργός σου προβλέπει ότι θα χρειαστείς αίμα και συμφωνεί με τη διαδικασία
 • η γενικότερη κατάσταση της υγείας σου το επιτρέπει και συμφωνεί για αυτό ο ιατρός της αιμοδοσίας
 • είσαι μεταξύ 12 και 70 ετών και ζυγίζεις τουλάχιστον 50kg
 • πληρείς τις περισσότερες από τις προϋποθέσεις για μία απλή αιμοδοσία
 • η αρτηριακή σου πίεση και οι σφίξεις σου είναι φυσιολογικές
 • τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης σου είναι από 11g και πάνω

 

Ποιος δεν μπορεί να συμμετέχει;

Δεν μπορείς να συμμετέχεις σε πρόγραμμα αυτόλογης προκατάθεσης αίματος εάν

 • έχεις ιστορικό καρδιοπάθειας, ανευρύσματος ή εγκεφαλικού
 • έχεις παθήσεις αναπνευστικού όπως άσθμα ή πνευμονικό εμφύσημα
 • μη καλά ρυθμιζόμενο ινσουλίνο-εξαρτώμενο διαβήτη
 • σπασμούς κατά την παιδική ηλικία
 • μερικές μορφές καρκίνου, αιμορραγικές διαταραχές  και άλλες αιματολογικές κακοήθειες
 • οδοντικές εργασίες τρείς ημέρες ή λιγότερο πριν την αιμοδοσία
 • πρόσφατη αγωγή με αντιβιοτικά ή λοίμωξη, εκτός και εάν σου επιτραπεί μετά από λεπτομερή ιατρικό έλεγχο

Υπάρχουν εξαιρέσεις όπου άτομα με αυτές τις καταστάσεις μπορούν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα αυτόλογης υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού  και του ειδικού ιατρού.

 

Ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της αυτόλογης είναι ότι θα μεταγγιστείς με το δικό σου αίμα κι αυτό θα είναι διαθέσιμο όταν θα το χρειαστείς. Επίσης δεν υπάρχει ο κίνδυνος ανεπιθύμητων παρενεργειών λόγω ασυμβατότητας ή πιθανότητα μετάδοσης λοιμώξεων.

Από την άλλη πλευρά, η όλη διαδικασία είναι σχετικά χρονοβόρα λόγω των ειδικών διαδικασιών, συλλογής και αποθήκευσης, που πρέπει να τηρούνται. Επιπλέον το αίμα σου μπορεί να λήξει εάν για κάποιο λόγο αναβληθεί το χειρουργείο σου. Επιπλέον εάν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου σου αιμορραγήσεις και χρειαστείς περισσότερο αίμα τότε ο χειρούργος θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει και άλλο αίμα, εκτός από το δικό σου.

 

Άλλα σημαντικά θέματα

 • Το αίμα που προέρχεται από αυτόλογη προκατάθεση δεν μπορεί να ενταχτεί στο απόθεμα αιμάτων της αιμοδοσίας, εάν εσύ δεν το χρειαστείς. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν ο δότης ήταν προηγουμένως εθελοντής αιμοδότης και πληρούσε τα κριτήρια αιμοδοσίας.
 • Ακόμη και εάν ο θεράπων ιατρός συστήνει την αυτόλογη, η αιμοδοσία διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί να την πραγματοποιήσει εάν πιστεύει ότι δεν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

 

Πιστεύεις  ότι μπορείς να ενταχθείς σε πρόγραμμα αυτόλογης;

Επικοινώνησε με τον ιατρό σου και μετά με την αιμοδοσία του Γ.Ν.Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” και συζήτησε το με τον υπεύθυνο ιατρό τηλ: 2310892819, 2310892815, 2310892811.

Η διαδικασία λήψης των αιμοπεταλίων.

Η διαδικασία λήψης των αιμοπεταλίων είναι απλή, ανώδυνη και ακίνδυνη για τον δότη. Διαρκεί 30 έως 40 λεπτά της ώρας, και τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι αποστειρωμένα και μιας χρήσης. Από τη φλέβα του δότη παίρνεται ολικό αίμα σε ένα σύστημα ασκών, από το οποίο διαχωρίζονται τα αιμοπετάλια με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος, ενώ το υπόλοιπο αίμα επιστρέφεται στον δότη. Το όλο σύστημα είναι κλειστό, δηλαδή το αίμα του δότη ρέει πάντοτε σε αποστειρωμένο κύκλωμα και δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό εξασφαλίζει την πλήρη ασηψία και ασφάλεια του δότη.

Κάθε πότε μπορούν να δίνουν αιμοπετάλια οι εθελοντές.

Οι εθελοντές μπορούν να δίνουν χωρίς κανένα φόβο αιμοπετάλια όποτε και όσες φορές θέλουν, επειδή ο οργανισμός αναπληρώνει αμέσως τα αιμοπετάλια που αφαιρούνται.
Ωστόσο, η λήψη αιμοπεταλίων δεν επαναλαμβάνεται σε διάστημα μικρότερο από δύο εβδομάδες.

Οι διαφορές μεταξύ της αιμοδοσίας και της λήψης αιμοπεταλίων.

Πρακτικά, οι διαφορές μεταξύ αιμοδοσίας και αιμοπεταλιοδοσίας είναι οι εξής:
·Η αιμοδοσία διαρκεί 10 έως 15 λεπτά, ενώ η λήψη αιμοπεταλίων 30 έως 40.
·Ο δότης μπορεί να δίνει αιμοπετάλια (μέχρι και) κάθε δύο εβδομάδες, ενώ για το ολικό αίμα ο αντίστοιχος χρόνος είναι 3 μήνες.
·Η ποσότητα των αιμοπεταλίων που λαμβάνεται από μια αιμοπεταλιοδοσία είναι πενταπλάσια εκείνης που λαμβάνεται από μια αιμοδοσία.

Το τμήμα αιμοπεταλιαφαίρεσης λειτουργεί κάθε:  Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή (8:00-15:00)

Για πληροφορίες και ραντεβού, παρακαλώ τηλεφωνήστε τις ημέρες αυτές στο 2313-312816 ή εναλλακτικά στα 2313-312811 και 2310-846291

Παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: 231 331 2814 

ή με e-mail στο: eyaimodosia@ippokratio.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΟΝΕΩΝ   

Τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος-βλαστοκυττάρων

Επικοινωνήστε με Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου τηλ: 2313-307419