Η Δομή του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης: