ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Κωνσταντινουπόλεως 49, ΤΚ. 546 42, Θεσσαλονίκη
Fax. 2310 818254
Α.Φ.Μ. : 999432325
Δ.Ο.Υ. : ΣΤ’ Θεσσαλονίκης

Τηλεφωνικό Κέντρο
231 331 2000

 

ΤΜΗΜΑΕΣΩΤΕΡΙΚΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟ faxe-mail
Διοίκηση 
Γραμματεία Διοικητή/τριας22122313312212manager@ippokratio.gr
Γραμματεία Διοικητή/τριας22132313312213manager@ippokratio.gr
Αναπληρωτής/τρια Διοικητής/τρια22742313312274ypodioikitis@ippokratio.gr
Συμβούλιο Διοίκησης22732313312273
Γραμματεία Δ.Σ.22312313312231
Γραμματεία Δ.Σ.22792313312279
Ιατρική Υπηρεσία 
Διευθυντής/τρια Ιατρικής Υπηρεσίας22622313312262iatyp@ippokratio.gr
Γραμματεία Επιστημονικού Συμβουλίου27092313312709esimv@ippokratio.gr
Γραμματεία Επιστημονικού Συμβουλίου (ΣΟΤΥ) (FAX)28222313312822
Κεντρική Βιβλιοθήκη Α’219823133121982310892674library@ippokratio.gr
Κεντρική Βιβλιοθήκη Β’21962313312196library@ippokratio.gr
Επιτροπή Ενδονοσoκομειακών Λοιμώξεων20972313312097
Τμήμα Ακτινοφυσικής27662313312766
Νοσηλευτική Υπηρεσία 
Διευθύντρια/ής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας22652313312265dnosyp@ippokratio.gr
Γραμματεία202523133120252310861697nosyp@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 1ου Νοσηλευτικού Τομέα202723133120271tomeas@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2ου Νοσηλευτικού Τομέα204123133120412tomeas@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 3ου Νοσηλευτικού Τομέα215723133121573tomeas@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 4ου Νοσηλευτικού Τομέα202623133120264tomeas@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 5ου Νοσηλευτικού Τομέα206323133120635tomeas@ippokratio.gr
Εφημερεύουσα/ων Νοσηλεύτρια/ής26982313312698
Υπεύθυνη/ος Συντονισμού & Διαχείρισης Βοηθητικού Προσωπικού25892313312589psdvp@ippokratio.gr
Υπεύθυνη/ος Συντονισμού & Διαχείρισης Βοηθητικού Προσωπικού29232313312923
Χώρος Μεταφορέων Ασθενών26262313312626
Νοσηλευτικές Ειδικότητες22952313312295noseid@ippokratio.gr
Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας22952313312295nosekp@ippokratio.gr
Καταγραφέας Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών22952313312295
Διοικητική Υπηρεσία 
Διευθυντής/τρια Διοικητικής Υπηρεσίας22102313312210admin@ippokratio.gr
Τεχνική-Ξενοδοχειακή Υπηρεσία
Διευθυντής/τρια Τεχνικής-Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας28412313312841dtech@ippokratio.gr
Γραμματεία285323133128532313312848
Τμήμα Τεχνικού
Προϊστάμενος Τεχν. Τμήματος28512313312851phme@ippokratio.gr
Υπεύθυνοι Συνεργείων Συντήρησης28452313312845techyp@ippokratio.gr
Γραφείο Μελετών28422313312842
Γρ. Εργοδηγών & Επιμετρήσεων28432313312843
Συνεργείο Ηλεκτρολόγων23012313312301
Συνεργείο Ηλεκτρολόγων23022313312302
Συνεργείο Μηχαν/τών20242313312024
Συνεργείο Υδραυλικών20222313312022
Συνεργείο Συντηρητών Κτιρίων28032313312803
Συνεργείο Ψυκτικών25142313312514
Συνεργείο Ξυλουργών20212313312021
Συνεργείο Ιατρ. Αερίων27402313312740
Λεβητοστάσιο (Κτίριο Α΄) Θερμαστής28042313312804
Λεβητοστάσιο (Κτίριο Γ΄)25532313312553
Λεβητοστάσιο (Κτίριο Δ΄)24592313312459
Ελαιοχρωματιστές Α΄ Κτιρίου21782313312178
Ελαιοχρωματιστές Δ΄ Κτιρίου24592313312459
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Προϊστάμενος Βιοϊατρικής229323133122932310869879biomed@ippokratio.gr
Συνεργείο Ηλεκτρονικών Α΄22992313312299
Συνεργείο Ηλεκτρονικών Β΄22662313312266
Συνεργείο Ηλεκτρονικών Α΄27022313312702
Κατανεμητής ΟΤΕ20152313312015
Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας  & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΤΕΠΕΣΕ)
Προϊστάμενος/η ΤΕΠΕΣΕ26902313312690qre@ippokratio.gr
Τομέας Μελετών ΤΕΠΕΣΕ23002313312300qre-3@ippokratio.gr
Τομέας Ποιότητας ΤΕΠΕΣΕ20022313312002pqre@ippokratio.gr
Τομέας Ποιότητας ΤΕΠΕΣΕ21342313312134qre-1@ippokratio.gr
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας26342313312634gyp@ippokratio.gr
Υποδιεύθυνση Διοικητικού 
Υποδιευθυντής/τρια Διοικητικού22042313312204ypdik@ippokratio.gr
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Προϊστάμενος/η Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού22092313312209prosopiko@ippokratio.gr
Γρ. Διαχείρισης Διοικητικού-Νοσηλευτικού Προσωπικού22072313312207
Γρ. Διαχείρισης Διοικητικού-Νοσηλευτικού-Λοιπού Προσωπικού22422313312242
Γρ. Διαχείρισης Ιατρικού-Παραϊατρικού-Βοηθητικού Προσωπικού22022313312202
Γρ. Διαχείρισης Ειδικευομένων27082313312708
Τμήμα Γραμματείας  grammateia@ippokratio.gr
Προϊστάμενος/η Τμήματος Γραμματείας22602313312260
Πρωτόκολλο22082313312208
Κεντρικό Αρχείο20982313312098
Κλητήρες22032313312203
Γρ. Ιατρικών Βεβαιώσεων22232313312223
Γρ. Αδειών22152313312215
Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
Προϊστάμενος/η Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων20162313312016gei@ippokratio.gr
Εισιτήρια27552313312755
Πρωινά Ραντεβού2310892500
Απογευματινά Ραντεβού26432313312643
Απογευματινά Ραντεβού26442313312644
Τμήμα Κίνησης Ασθενών
Προϊστάμενος/η Τμήματος Κίνησης Ασθενών22502313312250gki@ippokratio.gr
Γρ. Κίνησης – Χρεωστών (FAX)22782313312278
Θυρίδες Εξυπηρέτησης Α’22512313312251
Θυρίδες Εξυπηρέτησης Β’22522313312252
Θυρίδες Εξυπηρέτησης Γ’22832313312283
Ταμείο Νοσηλίων22532313312253
Γρ. Νοσηλίων22542313312254
Γρ. Παρακλινικών22552313312255
Γρ. Χρεωστών22562313312256
Γρ. Ελεγκτών22572313312257
Γρ. Δηλώσεων Γεννήσεων25852313312585grdgenn@ippokratio.gr
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Υποδιευθυντής/τρια Οικονομικού22142313312214ypoik@ippokratio.gr
Τμήμα Οικονομικού 
Προϊστάμενος/η Οικονομικού Τμήματος22212313312221oik@ippokratio.gr
Ταμείο22182313312218
Λογιστήριο22222313312222logistirio@ippokratio.gr
Γρ. Χρηματικού22192313312219
Γρ. Προϋπολογισμού – Μητρ. Δεσμεύσεων22372313312237
Γρ. Μισθοδοσίας Α’22242313312224misthodosia@ippokratio.gr
Γρ. Μισθοδοσίας Β’22252313312225
Γρ. Μισθοδοσίας Γ’27452313312745
Τμήμα Προμηθειών
Προϊστάμενος/η Τμήματος Προμηθειών22682313312268pprom@ippokratio.gr
Γραφείο Προμηθειών2310830359promithies@ippokratio.gr
Γρ. Προμηθειών Α’22322313312232
Γρ. Προμηθειών Β’22292313312229
Γρ. Προμηθειών Γ’22842313312284
Αίθουσα Διαγωνισμών22632313312263
Γραφείο Παραγγελιών2310892714
Γρ. Παραγγελιών27132313312713
Γραφείο Υλικού2310892261
Γρ. Υλικού Α’27052313312705
Γρ. Υλικού Β’22162313312216
Γρ. Υλικού Γ’22732313312273
Αποθήκες
Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού20882313312088ayy@ippokratio.gr
Αποθήκη Αποστειρ.Υγειονομικού Υλικού & Αντιδραστηρίων28742313312874
Αποθήκη Τεχνικού Υλικού & Μη Αναλώσιμου Υλικού27352313312735
Αποθήκη Γραφικής Ύλης & Υλικών Καθαριότητας26552313312655
Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού
Προϊστάμενος/η Τμήματος Επιστασίας-Ιματισμού22332313312233epoptia@ippokratio.gr
Εργάτες / Μεταφορείς22332313312233
Θυρωρείο (Κ. Καραμανλή)28002313312800
Θυρωρείο (Κων/πόλεως)28012313312801
Θυρωρείο (Κτίριο Δ’)24332313312433
Ιματιοθήκη – Ραφείο22882313312288
Πλυντήρια20872313312087
Προσωπικό Ασφαλείας27302313312730
Τηλ. Κέντρο20002313312000
Υποδιεύθυνση Πληροφορικής     
Υποδιευθυντής/τρια Πληροφορικής22902313312290it@ippokratio.gr
Τμήμα Hardware22912313312291tpo_hardware@ippokratio.gr
Τμήμα Software22942313312294tpo_software@ippokratio.gr
Γρ. Στατιστικής22922313312292statistics@ippokratio.gr
Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής diatrofi@ippokratio.gr
Προϊστάμενος/η Διαιτολογίας-Διατροφής22892313312289
Γρ. Διαιτολόγων26962313312696
Γρ. Τεχνολόγων Τροφίμων20862313312086
Αποθήκη Τροφίμων20842313312084
Γαλακτοκομείο21972313312197
Αρχιμάγειρας20072313312007
Μαγειρεία – Τραπεζαρία20852313312085
Μαγειρεία26002313312600
Κοινωνική Υπηρεσίαkoinyp2@ippokratio.gr
Προϊστάμενος/η Κοινωνικής Υπηρεσίας23052313312305
Κοινωνικοί Λειτουργοί23092313312309
Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικούippo-seyd@ippokratio.gr
Προϊστάμενος/η Παραϊατρικού Προσωπικού22362313312236
Φυσικοθεραπευτήριο27312313312731
Φυσικοθεραπευτήριο27322313312732
Επόπτης/τρια Δημόσιας Υγείας27162313312716
Φαρμακείοpharmacy@ippokratio.gr
Διευθυντής/τρια Φαρμακείου22012313312201
Φαρμακείο22062313312206
Φαρμακείο22052313312205
Κέντρο Αιμοδοσίας 
Διευθυντής28102313312810aimodosia@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος28122313312812paimodosia@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών28152313312815
Γρ. Ιατρών28182313312818
Εφημερείο Ιατρών28172313312817
Γρ. Επισκέπτριας Υγείας28142313312814eyaimodosia@ippokratio.gr
Χώρος Διακίνησης Αίματος281123133128112310846291daimodosia@ippokratio.gr
Αιμοπεταλιοαφαίρεση28162313312816
Ιστορικό Αιμοδότη28282313312828
Εργ. Συμβατότητας28132313312813labaimodosia@ippokratio.gr
Εργ. Ανοσοαιματολογικό28182313312818
Εργ. Ιολογίας28202313312820
Προληπτικός Έλεγχος Μεσογειακής Αναιμίας28192313312819hmesogiaki@ippokratio.gr
Αναισθησιολογικό Τμήμα
Διευθυντής21522313312152danaisth@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών Ειδικών (Κτίριο Γ’)23652313312365
Γρ. Ιατρών Ειδικών (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία)21722313312172
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων23982313312398
Αίθουσα Συγκεντρώσεων-Ενημέρωσης-Διδασκαλίας23982313312398
Προϊσταμένη/ος Αναισθησιολογικού23692313312369panaisth@ippokratio.gr
Υπεύθυνη/ος Αναισθησιολογικού21942313312194
Νοσηλευτής-τρια Αναισθησιολογικού (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία)21552313312155
Ιατρείο Προαναισθητικού Ελέγχου (Κτίριο Γ’)21832313312183
Ιατρείο Προαναισθητικού Ελέγχου (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία)21502313312150
Εφημερείο Ιατρών Ειδικών-Γυναικών (Κτίριο Γ’)23672313312367
Εφημερείο Ιατρών Ειδικών-Ανδρών (Κτίριο Γ’)23682313312368
Εφημερείο Ιατρών Ειδικών (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία)21532313312153
Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων-Γυναικών (Κτίριο Γ’)21412313312141
Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων-Ανδρών (Κτίριο Γ’)21742313312174
Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία)21762313312176
Κεντρική Αποστείρωση
Προϊσταμένη/ος23902313312390papostei@ippokratio.gr
Κλιβανείς23062313312306
Κοπή Γάζας25252313312525
Εξωτερικά Ιατρεία Α’ Κτιρίου
 1. Προϊσταμένη/ος26202313312620
 2. Ε.Ι. Παιδοχειρουργικής20092313312009
 3. Ε.Ι. Πόνου,Κεφαλαλγίας ΔΠ26302313312630
 4. Ε.Ι. Καρδιολογικού ΔΠ26042313312604
 5. Ε.Ι. Παθολογικού ΒΠ20102313312010
 6. Ε.Ι. ΩΡΛ27372313312737
 7. Ε.Ι. ΩΡΛ27372313312737
 8.
 9. Ε.Ι. Ουρολογικής22962313312296
10. Ε.Ι. Ουροδυναμικού,Ακράτειας,Ανδρολογικού22492313312249
11. Ε.Ι. Κυστεοσκόπησης20112313312011
Εξωτερικά Ιατρεία Μαιευτικά/Γυναικολογικάeimg@ippokratio.gr
Ε.Ι. Μαιευτικό21182313312118
Ε.Ι. Γυναικολογικό20182313312018
Εξωτερικά Ιατρεία Β’ Κτιρίου
Προϊσταμένη/ος22802313312280ptei@ippokratio.gr
 1. Ε.Ι. Ε’ Χειρουργικής22342313312234
 2. Ε.Ι. Αγγειοχειρουργικής22342313312234
 3.
 4. Ε.Ι. Ρευματολογικού ΒΠΠ (Ασλανίδης)20122313312012
 5. Ε.Ι. Διαβητολογικού ΒΠΠ26312313312631
 6. Ε.Ι. Διαβητολογικού ΒΠΠ26312313312631
 7.
 8. Ε.Ι. Διαβητολογικού ΒΠΠ21012313312101
 9.
10. Ε.Ι. Νευρολογικού22972313312297
11. Ε.Ι. Διαβητολογικού ΒΠΠ (Σαμπάνης)26162313312616
12.
13. Ε.Ι. Διαβητολογικού ΒΠ22472313312247
14. Ε.Ι. Ανοσολογικού ΒΠ22392313312239
15. Ε.Ι. Μεταβολικών Νοσημάτων ΒΠ22472313312247
16.
17. Ε.Ι. Αιματολογικού ΒΠ22872313312287
Εξωτερικά Ιατρεία Γ’ Κτιρίου
Γραφείο Νοσηλευτριών23952313312395
 1. Ε.Ι. Ορθοπαιδικής23962313312396
 2. Ε.Ι. Ορθοπαιδικής23962313312396
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9. Ε.Ι. Β’ Προπ/κής Χειρουργικής23972313312397
10. Ε.Ι. Περιτοναικής Πλύσης – Σ.Φ.Π.Κ.23282313312328
11.
12. Ε.Ι. Οδοντιατρικού23082313312308
13. Ε.Ι. Ενδοκρινολογικού25392313312539
14. Ε.Ι. Ορθοπαιδικής – Γυψωτήριο23952313312395
Εξωτερικά Ιατρεία Δ’ Κτιρίου – ΤΕΠ Παιδιατρικών
Ιατρείο 124102313312410
Ιατρείο 2 (ογκολογικό)24112313312411
Ιατρείο 324122313312412
Ιατρείο 424132313312413
Ιατρείο 524142313312414
Ιατρείο 624152313312415
Ιατρείο Α24162313312416
Ιατρείο Β24162313312416
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Διευθυντής290423133129042310892900dtep@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος29012313312901ptep@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών29192313312919
Χώρος Νοσηλευτών29202313312920
Χώρος Νοσηλευτών29212313312921
Χώρος Νοσηλευτών29222313312922
Γρ. Ιατρών29172313312917
Εφημερείο Ιατρών Γυναικών29132313312913
Εφημερείο Ιατρών Ανδρών29142313312914
Γρ. Διοκητικών Υπαλλήλων29072313312907
Γρ. Διοκητικών Υπαλλήλων29082313312908
Διαλογή29062313312906
Ορθοπαιδικό Ιατρείο Επειγόντων29092313312909
Χειρουργικό Ιατρείο Επειγόντων29162313312916
Ακτινολογικό Τμήμα Επειγόντων (Ιατροί)29102313312910
Ακτινολογικό Τμήμα Επειγόντων (Χειριστές)29112313312911
Εργ. Μικροβιολογικό Επειγόντων26332313312633
Υπέρηχος Επειγόντων29232313312923
Αναζωογόνηση29032313312903
Βραχεία Νοσηλεία Α29052313312905
Βραχεία Νοσηλεία Β26952313312695
Επείγοντα Μαιευτικά Περιστατικά
Προϊσταμένη/ος20172313312017
Παραλαβή Επειγόντων Μαιευτικών Περιστατικών26172313312617
Εργαστήρια Ακτινοδιαγνωστικά
Διευθυντής/τρια20342313312034daktinola@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος21072313312107paktinolb@ippokratio.gr
Ακτινολογικό Α’ Κτιρίου
Γρ. Ιατρών27422313312742
Γρ. Χειριστών20312313312031
Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων20322313312032
Υπέρηχος – Μαστογραφία23192313312319
Παιδοακτινολογικό Δ’ Κτιρίου
Χώρος Νοσηλευτών24192313312419
Γρ. Ιατρών24182313312418
Αξονικός Τομογράφος
Γραμματεία-Χώρος Νοσηλευτών20352313312035
Γρ. Ιατρών23642313312364
Γρ. Χειριστών27342313312734
Μαγνητικός Τομογράφος
Γραμματεία – Χώρος Νοσηλευτών25182313312518
Γρ. Ιατρών25192313312519
Γρ. Χειριστών27702313312770
Εφημερείο Ιατρών21062313312106
Εργαστήριο Βιοπαθολογίαςdmicrolab@ippokratio.gr
Διευθυντής21052313312105
Γραμματεία20502313312050
Εργ. Αιματολογικό20542313312054
Εργ. Αιματολογικό26352313312635
Εργ. Βιοχημικό20522313312052
Εργ. Βιοχημικό20652313312065
Εργ. Μικροβιολογικό20512313312051
Εργ. Ηπατίτιδων26542313312654
Εργ. Ορμονών-Καρκινικών Δεικτών20572313312057
Εργ. Ορολογικό-Ιολογικό20512313312051
Αιμοληψίες25242313312524
Αποτελέσματα26412313312641
Ενιαίο Ενδοσκοπικό Εργαστήριοendoscopy@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος23162313312316
Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας – Τμήμα Ανοσολογίαςdislab@ippokratio.gr
Διευθυντής26462313312646
Γραμματεία205623133120562310812957
Εργ. Ιστοσυμβατότητας21562313312156
Εργ. Ανοσολογικό26502313312650
Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών20562313312056
Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών26072313312607
Αιμοληψίες20592313312059
Εργαστήριο Κλινικής Κυτταρολογίαςcytolab@ippokratio.gr
Διευθυντής25842313312584
Γραφεία Ιατρών23222313312322
Γραμματεία25382313312538
Παρασκευαστήριο25372313312537
Παρασκευαστήριο25232313312523
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο dpalab@ippokratio.gr
Διευθυντής20462313312046
Γραμματεία20452313312045
Γρ. Ιατρών20472313312047
Γρ. Ιατρών20482313312048
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων20452313312045
Ανοσοϊστοχημεία26382313312638
Παρασκευαστήριο20442313312044
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικήςnuclearmed@ippokratio.gr
Διευθυντής20912313312091
Γραμματεία209023133120902310892100
Γρ. Επιμελητών20922313312092
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων20932313312093
Ακτινοφυσικός20422313312042
Νοσηλεύτρια20902313312090
Τεχνολόγοι – Γ’ Κάμερα26682313312668
Β’ Καρδιολογική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής & Γραμματεία Κλινικής234123133123412310992958dbkard@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος25062313312506pbkard@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών23442313312344
Γρ. Ιατρών23432313312343
Εφημερείο Ιατρών23662313312366
Εργαστήριο25552313312555
Γ’ Καρδιολογική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής20752313312075dgkard@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής259823133125982310892598
Προϊσταμένη/ος25062313312506pbkard@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών23442313312344
Γρ. Ιατρών23432313312343
Εφημερείο Ιατρών26492313312649
Εργαστήριο25552313312555
Στεφανιαία Μονάδα Β’ & Γ’ Καρδιολ. Κλινικών
Προϊσταμένη/ος20762313312076mep@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών26152313312615
Εφημερείο Ιατρών20792313312079
Εργαστήριο20742313312074
Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική (ΑΠΘ)
Διευθυντής & Γραμματεία Κλινικής213023133121302310822509dbmg@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος21322313312132pbmg@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών26582313312658
Εφημερείο Ιατρών21362313312136
Παιδιατρικό (Νεογνά)21342313312134
Αίθουσα Τοκετών21382313312138pat@ippokratio.gr
Εργαστήριο Μοριακής & Μορφολογικής Κλινικής Διαγνωστικής Κυτταρολογίας21372313312137
Τμήμα Κολποσκοπήσεων26102313312610
Γ’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική (ΑΠΘ)
Διευθυντής & Γραμματεία Κλινικής212023133121202310992950dgmg@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος21212313312121pgmg@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών21292313312129
Εφημερείο Ιατρών21432313312143
Παιδιατρικό (Νεογνά)21232313312123
Αίθουσα Τοκετών21382313312138
Τμήμα Υπερήχων21422313312142
Θέσεις Β’ & Γ’ Μαιευτικών – Γυν/κών Κλινικών
Προϊσταμένη/ος21442313312144pmth@ippokratio.gr
Κλινική Μεταμοσχεύσεων (ΑΠΘ)
Διευθυντής25102313312510dmetam@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής20662313312066
Προϊσταμένη/ος20392313312039pmetam@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών20672313312067
Γρ. Ιατρών21672313312167
Γρ. Ιατρών22702313312270
Γρ. Ιατρών23622313312362
Γρ. Ιατρών25072313312507
Εφημερείο Ιατρών22712313312271
Εξωτερικά Ιατρεία27232313312723
Εξωτερικά Ιατρεία27332313312733
Γραφείο Συντονισμού20682313312068smeta@ippokratio.gr
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων (ΕΣΥ)
Διευθυντής23582313312358dmethe@ippokratio.gr
Υποδιευθυντής29652313312965
Προϊσταμένη/ος ΜΕΘ-ΜΑΦ23202313312320
Αναπλ. Προϊσταμένη/ος Β’ ΜΕΘ (Covid)29642313312964
Αναπλ. Προϊσταμένη/ος ΜΑΦ29602313312960
Χώρος Νοσηλευτών Α’ ΜΕΘ23572313312357pmethe@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών Β’ ΜΕΘ (Covid)25572313312557
Χώρος Νοσηλευτών ΜΑΦ29592313312959
Γρ. Ιατρών Ειδικών23592313312359
Γρ. Ιατρών Α’ ΜΕΘ29582313312958
Γρ. Ιατρών ΜΑΦ29612313312961
Γρ. Ιατρών Εδικευομένων29662313312966
Εφημερείο Ιατρών Α’ ΜΕΘ23512313312351
Εφημερείο Ιατρών Β’ ΜΕΘ (Covid)25112313312511
Εφημερείο Ιατρών ΜΑΦ29622313312962
Κουζίνα25122313312512
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας & Δρεπανοκυτταρικής Νόσου – ΜΜΑΔΝ (ΕΣΥ)
Διευθυντής200323133120032310892764dmma@ippokratio.gr
Γραμματεία20152313312015
Προϊσταμένη/ος & Χώρος Νοσηλευτών24532313312453pmma@ippokratio.gr
Κέντρο Αιμ/κών Διαθέσεων Παίδων & Ενηλίκων (Α’ Π/Δ)25872313312587
Νεογνολογική Κλινική – ΜΕΝΝ (ΕΣΥ) 
Διευθυντής & Γραμματεία Κλινικής21902313312190dneonatale@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος21922313312192pneonatale@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών21912313312191
Γρ. Ιατρών21732313312173
Εφημερείο Ιατρών21932313312193
Εξωτερικά Ιατρεία219523133121952310892195
Νεογνολογική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής24482313312448dneonatalp@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής242623133124262310992787
Προϊσταμένη/ος24072313312407pneonatalp@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών24272313312427
Γρ. Ιατρών24292313312429
Εφημερείο24492313312449
Νευρολογική Κλινική (ΕΣΥ)
Διευθυντής22262313312226dneuro@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος22822313312282pneuro@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών22272313312227
Γρ. Ιατρών Ειδικών25522313312552
Γρ. Ιατρών22282313312228
Εφημερείο Ιατρών Ειδικών25432313312543
Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας22302313312230
Εργαστήριο ΗΕΓ26692313312669
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία22972313312297
Ιατρείο Κεφαλαλγίας26302313312630
Νευροχειρουργική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής & Γραμματεία Κλινικής23332313312333dnrx@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος & Χώρος Νοσηλευτών23302313312330pnrx@ippokratio.gr
Γρ. Αναπλ. Διευθυντή25162313312516
Γρ. Επίκουρου Καθηγητή23312313312331
Γρ. Επίκουρου Καθηγητή25562313312556
Γρ. Ιατρών23322313312332
Εφημερείο Ιατρών23342313312334
Νεφρολογική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής23842313312384dnefrol@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής238223133123822310892382
Προϊσταμένη/ος27192313312719pnefrol@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών20292313312029
Γρ. Επιμελητών27732313312773
Γρ. Επιμελητών26032313312603
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων20302313312030
Εφημερείο Ιατρών20302313312030
Σ.Φ.Π.Κ.23282313312328
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Προϊσταμένη/ος23802313312380tn@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών23832313312383
Γρ. Ιατρών23812313312381
Εργαστήριο25302313312530
Οδοντιατρικό Τμήμα 
Διευθυντής25222313312522
Οδοντίατροι23212313312321
Οδοντίατροι23082313312308
Ορθοπαιδική Κλινική (ΕΣΥ) 
Διευθυντής23452313312345dorth@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος23472313312347porth@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών23462313312346
Γρ. Ιατρών Ειδικών23482313312348
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων25362313312536
Εφημερείο23402313312340
Ουρολογική Κλινική (ΕΣΥ)
Διευθυντής23772313312377durol@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής237823133123782310826666gurol@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος23262313312326purol@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών23752313312375
Γρ. Ιατρών & Εφημερείο23762313312376
Εργαστήριο Λιθοτριψίας23782313312378
Οφθαλμολογική Κλινική (ΕΣΥ)
Διευθυντής23712313312371dophth@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος & Χώρος Νοσηλευτών23702313312370pophth@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών25342313312534
Γρ. Επιμελητών25212313312521
Εφημερείο Ιατρών23722313312372
Γκισέ Εξ.Ιατρείων28342313312834
Α’ Παθολογική Κλινική (ΕΣΥ) 
Διευθυντής23522313312352dapath@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος25132313312513papath@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών23552313312355
Γρ. Ιατρών Ειδικών23562313312356
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων23542313312354
Εφημερείο Α’23562313312356
Εφημερείο Β’23532313312353
Ενδοκρινολογική Κλινική
Διευθυντής20372313312037dendokr@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών Ειδικών22692313312269
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων203823133120382310848353
Εφημερείο Ιατρών20382313312038
Β’ Παθολογική Κλινική (ΑΠΘ)  
Διευθυντής22442313312244dbpath@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος22582313312258pbpath@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών Α’ Πτέρυγας22412313312241
Χώρος Νοσηλευτών Β’ Πτέρυγας22402313312240
Γρ. Ιατρών Α’ Πτέρυγας22462313312246
Γρ. Ιατρών Β’ Πτέρυγας22482313312248
Εφημερείο Ιατρών Α’ Πτέρυγας22462313312246
Εφημερείο Ιατρών Β’ Πτέρυγας22452313312245
Εργαστήριο Αιματολογικό22872313312287
Εργαστήριο Ανοσολογικό22392313312239
Εργαστήριο Γαστρεντερολογικό – Ενδοσκοπήσεις22382313312238
Εργαστήριο Διαβητολογικό22472313312247
Εργαστήριο Ηπατολογικό22632313312263
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής20702313312070dbpp@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής207123133120712310835955
Προϊσταμένη/ος Β’ Πτέρυγας26612313312661pbppth@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος Γ’ Πτέρυγας260223133126022310892602pbpp@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών Β’ Πτέρυγας20802313312080
Χώρος Νοσηλευτών Γ’ Πτέρυγας20812313312081
Γρ. Ιατρών Ειδικών26492313312649
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων26512313312651
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων21082313312108
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων20782313312078
Εφημερείο Ιατρών26482313312648
Εφημερείο Ιατρών20792313312079
Εργαστήριο Αιματολογικό20492313312049
Εργαστήριο Αιμορροφιλικό26972313312697
Εργαστήριο Γαστρεντερολογικό – Ενδοσκοπήσεις20732313312073
Εργαστήριο Ρευματολογικό20722313312072
Εργαστήριο Υπερτασιολογικό20582313312058
Δ’ Παθολογική Κλινική (ΑΠΘ)
Διευθυντής21492313312149ddpath@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής206123133120612310992940
Προϊσταμένη/ος26752313312675pdpath@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών20602313312060
Γρ. Ιατρών20642313312064
Εφημερείο Ιατρών21642313312164
Εργαστήριο Γαστρεντερολογικό – Ενδοσκοπήσεις20622313312062
Α’ Παιδιατρική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής & Γραμματεία Κλινικής24612313312461dapaid@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος24602313312460papaid@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών24632313312463
Γρ. Επιμελητών24092313312409
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων24642313312464
Εφημερείο Ιατρών24672313312467
Εφημερείο Ιατρών24142313312414
Γρ. Αιματολόγων24522313312452
Γρ. Ανοσολόγων27152313312715
Γρ. Ενδοκρινολόγων24912313312491
Γρ. Παιδονεφρολόγων24662313312466
Γρ. Ρευματολόγων24982313312498
Εργαστήριο Ανοσολογικό24252313312425
Εργαστήριο Μικροβιολογικό24542313312454
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Παίδων28542313312854
Γ’ Παιδιατρική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής24732313312473dgpaid@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής24872313312487
Προϊσταμένη/ος24802313312480pgpaid@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών24852313312485
Γρ. Ιατρών24842313312484
Γρ. Ιατρών24502313312450
Γρ. Επιμελητών24862313312486
Γρ. Επιμελητών24882313312488
Γρ. Επιμελητών24992313312499
Γρ. Επιμελητών24472313312447
Εφημερείο24092313312409
Εφημερείο24672313312467
Εργαστήριο Αλλεργιολογικό24342313312434
Εργαστήριο Αναπνευστικό24352313312435
Εργαστήριο Ειδικών Λοιμώξεων25512313312551
Εργαστήριο Ενδοκρινολογικό27412313312741
Εργαστήριο Μαθ. Δυσκολιών24832313312483
Εργαστήριο Μαθ. Δυσκολιών27672313312767
Γραφείο Home Care25712313312571homecare@ippokratio.gr
Γραφείο Λοιμώξεων
Διευθυντής24442313312444
Γρ. Νοσηλευτών270423133127042310892703nel@ippokratio.gr
Εργαστήριο24472313312447
Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ‘Απ. Φωκάς’a.fokas_center@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών24392313312439
Αναπτυξιολόγος25012313312501
Εργοθεραπευτής24762313312476
Κοινωνικός Λειτουργός24452313312445
Λογοθεραπευτής24782313312478
Νευρολόγος24372313312437
Νευρολόγος24702313312470
Φυσιοθεραπευτές24772313312477
Ψυχολόγοι24582313312458
Ψυχολόγοι24682313312468
Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογράφου24712313312471
Εργαστήριο Προκλητών Δυναμικών24012313312401
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Παίδων
Διευθυντής22002313312200
Προϊσταμένη/ος28572313312857pmelp@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών28562313312856
Γρ. Ιατρών22002313312200
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων (ΕΣΥ)
Διευθυντής24422313312442dmethp@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος24932313312493pmethp@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών24402313312440
Γρ. Ιατρών24412313312441
Εφημερείο Ιατρών24242313312424
Παιδοογκολογική Κλινική (ΕΣΥ) 
Διευθυντής & Γραμματεία Διευθυντή243223133124322310866634dongol@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος & Χώρος Νοσηλευτών243023133124302310811941pongol@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών24312313312431
Εφημερείο Ιατρών25022313312502
Παιδοψυχιατρική Κλινική (ΕΣΥ) 
Διευθυντής24222313312422dpedop@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής242123133124212310814780
Προϊσταμένη/ος24202313312420ppedop@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών24202313312420
Γρ. Ιατρών Επιμελητών Εξ.Ιατρείων24172313312417
Εφημερείο Ιατρών24972313312497
Εργοθεραπευτής24032313312403
Κοινωνικός Λειτουργός24042313312404
Λογοθεραπευτής24212313312421
Ψυχολόγος24042313312404
Ψυχολόγος24792313312479
Παιδοχειρουργική Κλινική (ΕΣΥ) 
Διευθυντής23382313312338dxop@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος23502313312350pxop@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών23372313312337
Γρ. Επιμελητών23292313312329
Γρ. Επιμελητών25282313312528
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων23362313312336
Εφημερείο Ιατρών Α’23352313312335
Εφημερείο Ιατρών Β’23392313312339
Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική (ΑΠΘ)
Διευθυντής21802313312180dbpx@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος21872313312187pbpx@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών21702313312170
Γρ. Επιστημ. Συνεργατών21812313312181
Γρ. Ιατρών Ειδικών Χειρ.21882313312188
Γρ. Ιατρών Ειδικών Χειρ.21822313312182
Γρ. Ιατρών Ειδικών Χειρ.21792313312179
Γρ. Ιατρών Ειδικών Χειρ.21892313312189
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων21852313312185
Εφημερείο Ειδικών Χειρ.21862313312186
Εφημερείο Ειδικευομένων21872313312187
Αίθουσα Ανάνηψης21842313312184
Ε’ Χειρουργική Κλινική (ΑΠΘ)
Διευθυντής216223133121622310992886dexeir@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος26472313312647pexeir@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών21602313312160
Γρ. Ιατρών21612313312161
Γρ. Ιατρών26782313312678
Εφημερείο Ανδρών Ιατρών21032313312103
Εφημερείο Γυναικών Ιατρών21632313312163
Χειρουργεία (Γ’ Κτιρίου) 
Προϊσταμένη/ος23922313312392pcsurg@ippokratio.gr
Αναπληρωτές Προϊστάμενοι23912313312391
Χώρος Νοσηλευτών23912313312391
Αίθουσες ΟΡΘ, Ν/Χ2389
Αίθουσα ΟΦΘ, ΧΚΜ2399
Αίθουσα ΧΟΠ, ΩΡΛ2387
Ψυχιατρική Κλινική (ΕΣΥ)
Διευθυντής28312313312831dpsych@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος28632313312863ppsych@ippokratio.gr
Χώρος Κλινικής23232313312323
Νοσηλεύτρια Εξ.Ιατρείων28332313312833
Γρ. Ιατρών Εξ.Ιατρείων28322313312832
Γρ. Ιατρών Εξ.Ιατρείων28352313312835
Γρ. Ιατρών Εξ.Ιατρείων28372313312837
Γρ. Ιατρών Εξ.Ιατρείων28392313312839
Εφημερείο Ιατρών29242313312924
Ω.Ρ.Λ. Κλινική (ΕΣΥ) 
Διευθυντής23142313312314dorl@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος & Χώρος Νοσηλευτών23852313312385porl@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών23882313312388
Εφημερείο Ιατρών Ειδικών23142313312314
Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων23882313312388
Εργαστήριο23862313312386
Επιτροπές – Διάφορα
Επταμελής Επιτροπή Πιστοποίησης Παθήσεων Υποψηφίων για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση27652313312765eptamel@ippokratio.gr
Γραμματεία Λίστας Χειρουργείου20162313312016listax@ippokratio.gr
Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (ΤΕΨΥ)28352313312835tepsy@ippokratio.gr
Περιοδικό “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ”hippokratia@ippokratio.gr
Αμφιθέατρο Δ’24722313312472
Αμφιθέατρο Δ’24742313312474
Εκκλησία28072313312807
Σωματείο Εργαζομένων21992313312199
Καταναλωτικός Συνεταιρισμός24752313312475
Συνεργείο Καθαριότητας22852313312285
SECURITY28082313312808
Ταχυδρομείο26602313312660
ΕΚΑΒ (Ευθεία Γραμμή)28062313312806