*** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ***

*** Σας ενημερώνουμε ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Νοσοκομείο σε συνοδούς ασθενούς, λόγω της covid-19. ***