Γραφείο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

email: qre-3@ippokratio.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Γραφείο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ισχύοντα Οργανισμό και τους υποστηρικτικούς Νόμους, έχει ως περιεχόμενο λειτουργίας τα εξής:

  1. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου.

Δικαιολογητικά για την Πρόσληψη Ασκούμενων

Δήλωση προσωπικών στοιχείων

Αίτηση αποδοχής πρακτικής άσκησης ΙΕΚ

Αίτηση Βεβαίωσης ολοκλήρωσης πρακτικής

  1. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.
  2. Την ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης που επιχορηγούνται από ελληνικές ή διεθνείς πηγές.
  3. Την ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης του Νοσοκομείου. Για το λόγο αυτό εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και της τήρησης του σχετικού αρχείου και των εκπαιδευτικών δράσεων.
  4. Την ευθύνη προβολής της εκπαιδευτικής κίνησης του Νοσοκομείου.τεπεσε-γσε

 

  • 2018-10-03 090256 (ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2018-2019 Α΄περιόδου)