13 Μαΐου 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου:

« ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΠ ΨΨΕΤ46ΜΩΝ1-ΣΚ4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΕΠ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ W.C ΣΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ W.C

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΨΨΕΤ46ΜΩΝ1-ΣΚ4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΕΠ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ W.C ΣΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο