11 Απριλίου 2024

Οικοδομικές εργασίες στις αίθουσες Χειρουργείων της Β΄ Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής και της Ορθοπαιδικής Κλινικής

Οικοδομικές εργασίες στις Αίθουσες Χειρουργείων

Κατηγορία:  
8 Απριλίου 2024

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι κτ. Α΄

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι κτ. Α΄

Κατηγορία:  
4 Απριλίου 2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Κατηγορία:  
3 Απριλίου 2024

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ

Κατηγορία:  
3 Απριλίου 2024

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατηγορία:  
2 Απριλίου 2024

ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΗΕΙΜΕ XHL

ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΗΕΙΜΕ

Κατηγορία:  
1 Απριλίου 2024

Επισκευή μειωτών β σταδίου

Επισκευή μειωτών β σταδίου

Κατηγορία:  
1 Απριλίου 2024

Εγκατάσταση γραμμής data

Εγκατάσταση γραμμής data

Κατηγορία:  
26 Μαρτίου 2024

Υπηρεσίες συντήρησης συστήματος BMS

Υπηρεσίες Συντήρησης BMS

Κατηγορία:  
12 Μαρτίου 2024

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΚΤ. Γ΄

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΚΤ. Γ΄

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο