18 Απριλίου 2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

9ΩΗΦ469067-Π51

11 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόσκληση-Δελτίο Τύπου για Ακαδημίες Ψυχολογίας

Κατηγορία:  
21 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2024

Ανακοίνωση για κλήρωση μηνιαίων επιτροπών για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2024

Κατηγορία:  
19 Μαρτίου 2024

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΩΡΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Τεχνικές προδιαγραφές Δωρεάς ΗΥ.pdf

Κατηγορία:  
15 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΡΕΧΓ469067-Η78

12 Μαρτίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ – 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ψ3Ρ8469067-863)

[10532-29.02.2024] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ – 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ψ3Ρ8469067-863)

11 Μαρτίου 2024

Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη δερματοογκολογικού κέντρου στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα “Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων” του Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο”

Κωδικός ΟΠΣ: 5071127
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2020ΕΠ00810072
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 640.000,00

Η Πράξη «Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη δερματοογκολογικού κέντρου στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα “Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων” του Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο”» αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη ενός Δερματο-ογκολογικού Κέντρου στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματολογικών Νόσων». Ο εξοπλισμός καλύπτει τις ανάγκες διάγνωσης καθώς και θεραπείας διαφορετικών μορφών καρκίνου του δέρματος. Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια των ακόλουθων:
• ‘Ενα (1) LASER Συνεστιακής Μικροσκοπίας
• ‘Ενας (1) Οπτικός Τομογράφος
• Ένας (1) Υπέρηχος Δέρματος και Λεμφαδένων
• ‘Ενας (1) Αυτόματος αναλυτής γονιδιώματος όγκων
• ‘Ενα (1) Σύστημα Ηλεκτροχημειοθεραπείας
• Μία (1) Χειρουργική τράπεζα
• Μία (1) Διαθερμία
• Δύο (2) Χειρουργικοί Προβολείς
• Δύο (2) Αναρροφήσεις
• Ένα (1) Αναισθησιολογικό μηχάνημα
• Ένας (1)Απινιδωτής
• Ένα (1) σετ Χειρουργικών Εργαλείων

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΨΙΞΗ7ΛΛ-4ΞΙ)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τίτιλας Γεράσιμος (Τηλ.: 2313 312293)

Απόφαση-5071127

Κατηγορία:  
11 Μαρτίου 2024

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αγγειοχειρουργικού και του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ.

Κωδικός ΟΠΣ: 5075935
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2020ΕΠ00810097
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 495.000,00

Η Πράξη «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αγγειοχειρουργικού και του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» περιλαμβάνει την προμήθεια και την εγκατάσταση εννέα (9) ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών διάγνωσης του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος και των αναγκών διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων του Παθολογοανατομικού Τμήματος. Ειδικότερα η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια ενός (1) φορητού ακτινοσκοπικού για το Αγγειοχειρουργικό τμήμα, ενώ για το Παθολογοανατομικό Τμήμα την προμήθεια:
• Μίας (1) επιδαπέδιας ιστοκινέτας
• Ενός (1) κρυοστάτη
• Δυο (2) αυτόματων μικροτόμων
• Ενός (1) μικροσκόπιου ανοσοφθορισμού
• Τριών (3) μικροσκόπιων αυτοπαρατήρησης
• Ενός (1) μηχανήματος αυτόματης επικάλυψης αντικειμενοφόρων πλακιδίων
• Ενός (1) αποκλειστικού κρυοστάτη με ανοσοφθορισμό.
• Μίας (1) βαθιάς κατάψυξης

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6ΙΞ57ΛΛ-ΔΣΦ)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τίτιλας Γεράσιμος (Τηλ.: 2313 312293)

Απόφαση-5075935

Κατηγορία:  
11 Μαρτίου 2024

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου

Κωδικός ΟΠΣ: 5028307
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2018ΕΠ00810061
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 836.318,00

Η Πράξη «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» περιλαμβάνει την προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού:
• Δέκα (10) μόνιτορ ασθενούς
• Δέκα (10) θερμοκοιτίδες εντατικής νεογνών
• Μία(1) γ-κάμερα
• Δέκα πέντε (15) αναπνευστήρες ανηλίκων – ενηλίκων ΜΕΘ

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΨΕ5Χ7ΛΛ-Η9Ρ)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τίτιλας Γεράσιμος (Τηλ.: 2313 312293) και Μαγοπούλου Άννα (Τηλ.: 2313312842)

Απόφαση-5028307

Κατηγορία:  
11 Μαρτίου 2024

Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ασθενών με COVID-19 στο ΓΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

Κωδικός ΟΠΣ: 5076710
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2021ΕΠ00810007
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.083.000,00

Η Πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ασθενών με COVID-19 στο ΓΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση δεκατεσσάρων (14) ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία για ασθενείς με covid-19:
Είκοσι (20) μόνιτορ.
• Δύο (2) αναλυτες αερίων αίματος.
• Δέκα (10) καρδιογράφοι.
• Πέντε (5) φορητοί αναπνευστήρες.
• Μία (1) συσκευή αυτόματης θωρακικής πίεσης.
• Ένας (1) υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης.
• Δύο (2) φορητοί υπερηχοτομογράφοι.
• Δέκα πέντε (15) συσκευές Βi-Pap.
• Δέκα πέντε (15) συσκευές Ηigh flow.
• Ένα (1) ακτινολογικό συγκρότημα.
• Ένας (1) αυτόματος εξαγωγέας νουκλεικών οξέων DNA / RNA.
• Εβδομήντα (70) αντλίες έγχυσης.
• Εκατόν εξήντα (160) ηλεκτροκίνητες κλίνες.
• Πέντε (5) μηχανήματα πολλαπλών λειτουργιών μη επεμβατικού αερισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΩΔΛΠ7ΛΛ-9Τ2)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τίτιλας Γεράσιμος (Τηλ.: 2313 312293)

Απόφαση-5076710

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο