ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.:89/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ”
5 Ιουλίου 2024
ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
9 Ιουλίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο