4/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ & NGS ΓΙΑ 1+1 ΕΤΟΣ
16 Απριλίου 2024
Αντικατάσταση πολυκαρβουνικών panel στο δώμα του Κτηρίου Γ καθώς και συντήρηση, βαφή του μεταλλικού σκελετού στον οποίο εδράζονται
18 Απριλίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο