Αντικατάσταση πολυκαρβουνικών panel στο δώμα του Κτηρίου Γ καθώς και συντήρηση, βαφή του μεταλλικού σκελετού στον οποίο εδράζονται

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
18 Απριλίου 2024
ΧΩΡΙΣΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
18 Απριλίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο