Αντικατάσταση πολυκαρβουνικών panel στο δώμα του Κτηρίου Γ καθώς και συντήρηση, βαφή του μεταλλικού σκελετού στον οποίο εδράζονται
18 Απριλίου 2024
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 19-04-2024)
19 Απριλίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο