20 Φεβρουαρίου 2023

31/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 31/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «myAlgos» (CPV: 72260000-5), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00 €  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%  ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ  37.200,00 €.

31_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 23PROC012162284

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο