3 Φεβρουαρίου 2023

24/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 24/2023 Για την ανάθεση  των υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» και «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» του Νοσοκομείου και ΝΑΔΝΘ, για την συντήρηση ανελκυστήρων ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.709,68€ χωρίς ΦΠΑ και 17.000,00€ με ΦΠΑ 24% και για την συντήρηση – επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας κτιρίων ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.064,52€ χωρίς ΦΠΑ και 10.000,00€ με ΦΠΑ 24% , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.774,20€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 27.000,00€ με ΦΠΑ 24%, (CPV:50711000-2).     23PROC012079129 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24_2023 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΛΛΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οικονομική Προσφορά 24_2023
3 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 06.02.2023 ΕΩΣ 10.02.2023 (ΕΝΗΜ. 03.02.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
3 Φεβρουαρίου 2023

ΑΠΟΦΡΑΞΗ

ΑΠΟΦΡΑΞΗ
Κατηγορία:  
3 Φεβρουαρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 03.02.2023)

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΧΜΤΑ-Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΧΜΤΑ-Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΧΜΤΑ-Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΧΜΤΑ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΜΤΑ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΧΜΤΑ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)
3 Φεβρουαρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 03-02-2023)

ΩΡΛ Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ  
Μετάβαση στο περιεχόμενο