16 Ιανουαρίου 2023

9/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ME ΑΡΙΘΜ. 9/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Η’ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (CPV: 48516000-8),

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.500,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 1.860,00 €.

9_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 23PROC011989592

 

16 Ιανουαρίου 2023

Προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχων γυψοσανίδων στους χώρους του Νοσοκομείου

E.A. Προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχων γυψοσανίδων

Κατηγορία:  
16 Ιανουαρίου 2023

Αντικατάσταση αγώγιμων δαπέδων στον χώρο των Χειρουργείων του Νοσοκομείου

E.A. Αγώγιμα δάπεδα στα Χειρουργεία

Κατηγορία:  
16 Ιανουαρίου 2023

Διενέργεια Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτηρίων

E.A. Διενέργεια Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου

Κατηγορία:  
16 Ιανουαρίου 2023

Επισκευή θυροτηλεφώνου

Επισκευή θυροτηλεφώνου

Κατηγορία:  
16 Ιανουαρίου 2023

Εγκατάσταση γραμμής data

Εγκατάσταση γραμμής data

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο