28 Απριλίου 2023

68/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 68/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.893,42€ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΦΠΑ 6%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

68-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ (1)SIGNED

Κατηγορία:  
28 Απριλίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.05.2023 ΕΩΣ 05.05.2023 (ΕΝΗΜ. 28.04.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 05 ΜΑΙΟΥ 2023

28 Απριλίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 28.04.2023)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

 

28 Απριλίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 28-04-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

27 Απριλίου 2023

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΝΟΥ “ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ”

Διαδραστική Ημερίδα Κοινού «Σχολείο Ασθενών με Καρδιαγγειακές Παθήσεις»
17 Μαΐου 2023
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

“Ζω με Γνώση – Ζω καλύτερα»

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 2ου Κύκλου Σεμιναρίων του «Σχολείου Ασθενών», σας
περιμένουμε στην ημερίδα κοινού που διοργανώνει
η Γ’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ

την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 και ώρες 18.00 – 22.00
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (κτίριο Μ2, αίθουσα “Μωρίς Σαλτιέλ”)

Θα συζητηθούν οι νέες εξελίξεις στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με
καρδιολογικές παθήσεις, καθώς και τα συμπεράσματα που αποκομίσαμε όλοι και όλες μας
από τις συναντήσεις που προηγήθηκαν.

Θα ακολουθήσει Πιστοποιημένο Σεμινάριο εκπαίδευσης στη Bασική Αναζωογόνηση και
τις Πρώτες Βοήθειες (ΚΑΡΠΑ), ώστε να εξοικειωθούν τόσο οι ασθενείς όσο και οι
φροντιστές τους με την παροχή άμεσης και ουσιαστικής βοήθειας
σε περίπτωση ανάγκης.

Στην ίδια εκδήλωση οι ασθενείς θα ενημερωθούν και θα εξοικειωθούν με διάφορα
Ψηφιακά Εργαλεία και Εφαρμογές σχετικές με τις Καρδιαγγειακές Παθήσεις.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Βασίλειος Βασιλικός
Καθηγητής Καρδιολογίας
Διευθυντής Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Ημερίδα Σχολείου ασθενών 17.5.2023.pdf

Κατηγορία:  
26 Απριλίου 2023

60/2023 Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:50421000-2)» του Νοσοκομείου, για διάστημα ενός (1) έτους

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:50421000-2)» του Νοσοκομείου, για διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», με συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη  ανέρχεται σε 25.545,41€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 31.676,31€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διαπραγμ 3σ ΣΥΝΤΗΡ ΙΑΤΡ ΕΞΟΠΛ 1 ΕΤΟΣ_23PROC012558546

ΕΕΕΣ ΕΠΙΣΚ Κ ΣΥΝΤΗΡ ΙΑΤΡ ΕΞΟΠΛ 60-2023 (1)signed

ΕΕΕΣ ΕΠΙΣΚ Κ ΣΥΝΤΗΡ ΙΑΤΡ ΕΞΟΠΛ 60-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- Οικονομική Προσφορά

26 Απριλίου 2023

Κλάδεμα δένδρων

Ε.Α. Κλάδεμα δένδρων

Κατηγορία:  
25 Απριλίου 2023

ΛΑΜΠΑ 21V-150W

ΛΑΜΠΕΣ 21V-150W

Κατηγορία:  
21 Απριλίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 24.04.2023 ΕΩΣ 28.04.2023 (ΕΝΗΜ. 21.04.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

21 Απριλίου 2023

Εγκατάσταση γραμμής data

Εγκατάσταση γραμμής data

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο