ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2024

∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των ΤεχνικώνΠροδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την για την προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (CPV:33141700-7)
21 Μαρτίου 2024
40/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Π/Υ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
21 Μαρτίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο