ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ SCHILLER MEDICAL
13 Οκτωβρίου 2020
ΔΙΑΚ. 100/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
14 Οκτωβρίου 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο