ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 75 / 03-08-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ (CPV: 33141620-2)
3 Αυγούστου 2022
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 05-08-2022)
5 Αυγούστου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο