ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ
22 Απριλίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 65/2024, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ/ 1ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CANDIDA AURIS, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
24 Απριλίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο