ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ

Έρευνα αγοράς για έγκριση σκοπιμότητας για Ακτινοβολητή παραγώγων
20 Απριλίου 2024
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
23 Απριλίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο