Έρευνα αγοράς για έγκριση σκοπιμότητας για ενδοσκοπικό πύργο για το Νευροχειρουργικό χειρουργείο
20 Απριλίου 2024
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ
22 Απριλίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο