ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 65/2024, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ/ 1ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CANDIDA AURIS, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
23 Απριλίου 2024
ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ
25 Απριλίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο