40/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Π/Υ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
21 Μαρτίου 2024
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (22-03-2024)
22 Μαρτίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο