ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΪΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Paxlovid ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.10.2023 ΕΩΣ 20.10.2023 (ΕΝΗΜ. 13.10.2023)
13 Οκτωβρίου 2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”
16 Οκτωβρίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο