ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΪΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Paxlovid ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ
16 Οκτωβρίου 2023
ΛΑΜΠΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
17 Οκτωβρίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο