30 Νοεμβρίου 2023

177/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 177/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΏΝ (3) ΜΗΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.328,00€ ΜΕ ΦΠΑ 13%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 5η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα  Τρίτη και ώρα 11.00, πρωινή  στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία.

177-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ (1)signed

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατηγορία:  
28 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ-ΚΕΝΟΜΕΤΡΩΝ

ΡΟΟΜΕΤΡΑ-ΚΕΝΟΜΕΤΡΑ

Κατηγορία:  
28 Νοεμβρίου 2023

ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

Κατηγορία:  
28 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 175/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ACTIVE D

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την ανάθεση για την ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης της υποδομής Active Directory, διάρκειας ενός (1) έτους, (CPV: 50324000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικών Η/Υ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 15.322,58 € χωρίς ΦΠΑ, που διαμορφώνεται σε 19.000 € με ΦΠΑ24%.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας .
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 7η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Ευθυμία Παπαδοπούλου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 8η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 175-2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ACTIVE DIRECTORY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

28 Νοεμβρίου 2023

ΛΑΜΠΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 30W-6V

ΛΑΜΠΕΣ 30W-6V

Κατηγορία:  
24 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 27.11.2023 ΕΩΣ 01.12.2023 (ΕΝΗΜ. 24.11.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

24 Νοεμβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 24.11.2023)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

24 Νοεμβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 24-11-2023)

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΩΡΛ

22 Νοεμβρίου 2023

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

EΡ ΑΓ ΣΥΝΤΗΡ 800SPLITS 2023

Κατηγορία:  
21 Νοεμβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-11-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 στο αμφιθέατρο «Ιωάννη Γαγανάκη», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ενημερωτική εκδήλωση φοιτητών και σπουδαστών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής ΑΠΘ, τη Νοσηλευτική Υπηρεσία Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., και Δ΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., με θέμα: «Εμβολιασμός για την εποχική γρίπη». Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Ιωσηφίδης Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. και ο κ. Σμυρνάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Ιατρικής Εκπαίδευσης, Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., ενώ στον σχολιασμό ήταν ο κ. Ανταχόπουλος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Διοικητής κ. Αντωνάκης Νικόλαος, ο Αναπληρωτής Διοικητής κ. Ταρασίδης Γεώργιος, η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Ν.Α.Δ.Ν. κ. Τιτοπούλου Αλεξάνδρα , η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Παντελίδου Ελένη καθώς και η Προϊσταμένη του 2ου Νοσηλευτικού Τομέα κ. Τερζενίδου Ευαγγελία. Η συμμετοχή των φοιτητών και σπουδαστών με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά ήταν μεγάλη. Ως συνέχεια της ενημέρωσης και υποστήριξης από την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου μέχρι την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023, τις ημέρες λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής που λειτουργούν από τον κ. Σμυρνάκη Εμμανουήλ, Αναπληρωτή Καθηγητή και την κ. Μωραΐτη Ευαγγελία Γενική Οικογενειακή Ιατρό, Επιμελήτρια Β΄ ΤΕΠ στο Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, στο χώρο του νοσοκομείου θα μπορούν όσοι και όσες φοιτητές-τριες – σπουδαστές-τριες επιθυμούν να επισκεφτούν για να ενημερωθούν, να πάρουν τη συνταγή με το αντιγριπικό τους εμβόλιο, να εμβολιαστούν, αλλά και να κατοχυρωθεί το εμβόλιο στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών για τη γρίπη.
Η δράση αυτή είναι μέρος της καμπάνιας Ενημέρωσης που έχει ξεκινήσει το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας με αποδέκτες φοιτητές και σπουδαστές, επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτές και εργαζόμενους στο ΑΠΘ και πολίτες της πόλης μας.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-21-11-2023

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο