11 Αυγούστου 2022

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κατηγορία:  
11 Αυγούστου 2022

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ

 

Κατηγορία:  
11 Αυγούστου 2022

Διακήρυξη 103/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV: 24111500-0), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 135.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ( 100.000,00€ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & 35.000,00€ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 167.400,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%, (124.000,00€ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & 43.400,00€ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ME KΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Διακήρυξη 103/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV: 24111500-0), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 135.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ( 100.000,00€ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & 35.000,00€ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 167.400,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%, (124.000,00€ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & 43.400,00€ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ME KΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

 

espd-request-v2 (1)Διακήρυξη 103/2022 

espd-request-v2 (1)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 103-2022

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 103-2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 103-2022 signed

Μετάβαση στο περιεχόμενο