8 Αυγούστου 2022

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατηγορία:  
8 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ, CPV: 79500000-9, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 18.600,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην εταιρεία DART FACILITIES MANAGEMENT A.E., Α.Φ.Μ.801465988, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ. 152 31, τηλ. 2130106610, e-mail: sales@dart.gr, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης /καταχώρισης στοιχείων σε λογισμικές εφαρμογές του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 15.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 18.600,00€ με ΦΠΑ 24%,σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

Το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην εταιρεία DART FACILITIES MANAGEMENT A.E., Α.Φ.Μ.801465988, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ. 152 31, τηλ. 2130106610, e-mail: sales@dart.gr, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης /καταχώρισης στοιχείων σε λογισμικές εφαρμογές του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 15.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 18.600,00€ με ΦΠΑ 24%,σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ.: 130/2020 Πρόσκλησης.

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 130/2022

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο