29 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.08.2022 ΕΩΣ 05.08.2022 (ΕΝΗΜ. 29.07.2022)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

29 Ιουλίου 2022

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 29.07.2022)

ΧΜΤΑ-ΟΦΘΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

29 Ιουλίου 2022

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 29-07-2022)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ ΑΠΘ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε ΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

28 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Γ΄

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ

Κατηγορία:  
27 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΙΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (PAXLOVID) ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών με COVID 19 στην διά του στόματος αντιική θεραπεία Paxlovid, τα φαρμακεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.  αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ , συνεχίζουν την διάθεση των  φαρμάκων αυτών στους πολίτες.

Οι ημέρες και ώρες κατά τις οποίες οι πολίτες μπορούν να προμηθεύονται την αντιϊκή θεραπεία από τα Νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης είναι οι κάτωθι:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 4ης ΥΠΕ για την ΧΟΡΗΓΗΣΗ PAXLOVID
ΓΝΘ “IΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Hμέρες γενικής εφημερίας του Νοσοκομείου 10.00-12.00
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Hμέρες γενικής εφημερίας του Νοσοκομείου 10.00-12.00
ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Hμέρες γενικής εφημερίας του Νοσοκομείου 10.00-12.00
ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ Καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 10.00-12.00
ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ Καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 10.00-12.00
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 10.00-12.00
ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ Καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 10.00-12.00
ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 10.00-12.00
ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ Καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 10.00-12.00
ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 10.00-12.00
ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 10.00-12.00
ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 10.00-12.00

                                Ο Διοικητής

της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

Κατηγορία:  
26 Ιουλίου 2022

55/2022-Προμήθεια ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33122000-1) ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33731110-7)» για ένα (1) έτος

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  86/2022

 Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 12η/11-05-2022 Συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 34ο) [ΑΔΑ: ΨΖΙΦ469067-Ξ9Χ]  και της υπ’ αριθ. 3533/26-07-2022 [ΑΔΑ: ΨΖΛΖ469067-1ΝΨ]απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την την προμήθεια ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33122000-1) ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33731110-7)» για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 203.080,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 243.259,20€ για δύο (2) έτη (101.540,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 121.729,60 για ένα (1) έτος), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  06-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ     

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΣΕΤΕΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ & ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ 55-2022_22PROC011005332

ΕΕΕΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ Κ ΚΑΣΕΤΕΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (1)signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ & ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 55-2022

ΕΕΕΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ Κ ΚΑΣΕΤΕΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ

25 Ιουλίου 2022

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κατηγορία:  
25 Ιουλίου 2022

Εγκατάσταση φίλτρων νερού για το ενιαίο Ενδοσκοπικό

Εγκατάσταση φίλτρων νερού για το ενιαίο Ενδοσκοπικό

Κατηγορία:  
22 Ιουλίου 2022

125/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ

125/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ”

22PROC010988495_22.7.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 125_2022 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

22 Ιουλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22-07-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα αναφορικά με την ιατρική αντιμετώπιση περιστατικού, και των ανακριβών στοιχείων που σ΄ αυτά αναφέρονται, από τον διενεργηθέντα στο αρχείο του Νοσοκομείου έλεγχο προκύπτει ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 7.25 π.μ., προσήλθε έγκυος σε τελειόμηνη κύηση με αναφερόμενο κοιλιακό άλγος και διαγνωσμένη από ημερών με COVID-19. Σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο, εξετάστηκε από τη μαία και την ιατρό της εφημερίας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τις θετικές σε COVID-19 εγκύους. Διενεργήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και δεν βρέθηκαν στοιχεία που να επιβάλουν την άμεση εισαγωγή της. Η έγκυος αποχώρησε από το τμήμα επειγόντων στις 8.10 π.μ., χωρίς αιμόρροια ή άλλη συμπτωματολογία και με οδηγίες. Τα στοιχεία του ιατρικού της φακέλου της χορηγήθηκαν την 9-6-22 κατόπιν αιτήσεως της. Το προσωπικό, ιατρικό και μη, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διαχρονικά επιτελεί στο ακέραιο το υπηρεσιακό του καθήκον για την lege artis παροχή υπηρεσιών υγείας στον πολίτη και είναι στη διάθεση κάθε ελεγκτικής αρχής αναφορικά με καταγγελίες περί του αντιθέτου. Το ίδιο δε στο πλαίσιο της διαφάνειας διερευνά όλες τις αναφορές – καταγγελίες που κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία.

 

                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΔΤ 22–7-2022 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΝΘ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο