15 Οκτωβρίου 2020

*** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ***

Ανακοίνωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου :

*** Από 12/10/2020 συμμετοχή σε έρευνες αγοράς για την προμήθεια :

  • αναλώσιμου υγειονομικού υλικού,
  • αντιδραστηρίων,
  • αποστειρωμένου υγειονομικού υλικού,
  • γραφικής ύλης,
  • ειδών καθαριότητας,
  • μη αναλώσιμου υλικού,
  • διαφόρων υπηρεσιών που διενεργούνται από την Οικονομική Υπηρεσία

μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  “eΠρομηθέας” ***

Είσοδος στην εφαρμογή στη διεύθυνση https://promitheas.ippokratio.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο