30 Νοεμβρίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 109/2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ_ΣΑ102974

20PROC007736932_109-2020_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ_signed

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_109-2020_ΣΑ 102974

ΣΑ 102974_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_109-2020_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,

ύστερα από την υπ΄αριθ.  1832/21-10-2020 απόφαση του Διοικητή [ΑΔΑ: 6ΤΗΘ469067-ΑΨΨ] σχετικά με την διενέργεια του διαγωνισμού για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ (98315000-4)» με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 200.531,00€ χωρίς ΦΠΑ και 248.658,44€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος καθώς και την υπ’ αριθμ.: 4851/2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΞΝ469067-ΙΙΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ (98315000-4)», με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 248.658,44€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με ΣΑ 102974 και αριθ. διακ. 109/2020.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15-12-2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα  από την  ιστοσελίδα του Γ. Ν. Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ https://www.ippokratio.gr (στην διαδρομή «Ανακοινώσεις- Διαγωνισμοί»), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, στο τηλ. 2313-312232, αρμόδιος υπάλληλος κα Κυρίτση Τριανταφυλλιά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

30 Νοεμβρίου 2020

ΛΑΜΠΕΣ MACH 22.8V 50 W

ΛΑΜΠΑ 22,8V-50W καρφί

Κατηγορία:  
27 Νοεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-11-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με γνώμονα την παροχή καλύτερων κατά το δυνατόν υπηρεσιών και κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω της πανδημίας, οργανώθηκε και  λειτουργεί ομάδα εργασίας η οποία αναλαμβάνει την ψυχολογική υποστήριξη και τη βοήθεια γύρω από πρακτικά θέματα που προκύπτουν στο οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών με Covid-19 που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο μας.

Σε κάθε σχετική  περίπτωση οι συγγενείς των ασθενών αυτών μπορούν να επικοινωνούν στις ώρες 08.οο-15.οο στα τηλέφωνα 2313312634 (Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Υπηρεσιών Υγείας) και στο 2313312309 (Κοινωνική Υπηρεσία).

ΕΚ ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΔΤ 27-11-20 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΝΘ.pdf

Κατηγορία:  
26 Νοεμβρίου 2020

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

25-11-2020_ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (φρυγ. σιτου και αρτιδια)

Ερευνας αγοράς για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 55400/20-11-2020 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια των  ειδών διατροφής που αναγράφονται στην συνημμένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 1-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

22 Νοεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22-11-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η χώρα μας, όπως και ολόκληρη η ανθρωπότητα, καλείται να αντιμετωπίσει μία πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού. Στη Βόρεια Ελλάδα και, ειδικότερα, στο Νομό της Θεσσαλονίκης, η διασπορά του ιού είναι πολύ μεγάλη και ο αριθμός των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Αναλογιζόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης αλλά και την έκδηλη ανησυχία των συμπολιτών μας, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε ότι, μέχρι και σήμερα, όλοι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς, περιθάλπονται υπό δύσκολες, αλλά ασφαλείς συνθήκες τηρώντας τα ιατρικά πρωτόκολλα.

Οι εξαιρετικοί μας ιατροί και νοσηλευτές, το σύνολο του διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού καθώς και η Διοίκηση του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειου, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των νοσηλευομένων, με ενότητα, ομοθυμία και ειλικρινή διάθεση προσφοράς.

Όλοι μαζί, ως μια ομάδα, σαν μια οικογένεια, θα δώσουμε τον κοινό αγώνα και θα τα καταφέρουμε.

ΔΤ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΓΝΘ 22-11-2020

Κατηγορία:  
18 Νοεμβρίου 2020

Επισκευή υδατόλουτρου MEMMERT

Επισκευή υδατόλουτρου MEMMERT

Κατηγορία:  
18 Νοεμβρίου 2020

Επισκευή elisa reader Rosys anthos 2001

Επισκευή elisa reader Rosys anthos 2001

Κατηγορία:  
13 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.11.2020 ΕΩΣ 20.11.2020 (ΕΝΗΜ. 13.11.2020)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.11.2020 ΕΩΣ 20.11.2020

 

13 Νοεμβρίου 2020

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 13.11.2020)

Χ.Μ.Τ.Α. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Ε Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

 

13 Νοεμβρίου 2020

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 13.11.2020)

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΩΡΛ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο