9 Οκτωβρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.09.2020 ΕΩΣ 30.09.2020 (ΕΝΗΜ. 09.10.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.09.2020 ΕΩΣ 15.09.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.09.2020 ΕΩΣ 30.10.2020

 

9 Οκτωβρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.08.2020 ΕΩΣ 31.08.2020 (ΕΝΗΜ. 09.10.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.08.2020 ΕΩΣ 15.08.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.08.2020 ΕΩΣ 31.08.2020

 

9 Οκτωβρίου 2020

3454 ΜΕΖΟΥΡΕΣ

3454 ΜΕΖΟΥΡΕΣ

Κατηγορία:  
9 Οκτωβρίου 2020

3453 ΣΤΥΛΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ

3453 ΣΤΥΛΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ

Κατηγορία:  
9 Οκτωβρίου 2020

3452 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

3452 ΣΥΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝ.ΜΕΣΑΙΟΥ

Κατηγορία:  
9 Οκτωβρίου 2020

3451 ΣΥΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ PARVA

3451 ΣΥΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ PARVA

Κατηγορία:  
9 Οκτωβρίου 2020

3450 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

3450 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

Κατηγορία:  
9 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 12.10.2020 ΕΩΣ 16.10.2020 (ΕΝΗΜ. 09.10.2020)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 12.10.2020 ΕΩΣ 16.10.2020

 

9 Οκτωβρίου 2020

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 09.10.2020)

Χ.Μ.Τ.Α. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

 

9 Οκτωβρίου 2020

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 09.10.2020)

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΩΡΛ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο