19 Σεπτεμβρίου 2022

145/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WMWARE ESSENTIAL PLUS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  145/19-09-2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VMWARE ESSENTIAL PLUS (CPV 72610000-9), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  2.199,40€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 2.727,26€

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης.

22PROC011265959 145_2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ VMWARE ESSENTIAL PLUS

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ

19 Σεπτεμβρίου 2022

Επέκταση υφιστάμενου συστήματος Dect

Επέκταση υφιστάμενου συστήματος Dect

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο