«Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματης συρόμενης θύρας στην Αίθουσα του Χειρουργείου της Ορθοπαιδικής Κλινικής»

«Επένδυση Χειρουργικών επιφανειών με αντιμικροβιακά panel τοίχου με επένδυση PVC, στις αίθουσες Χειρουργείων της Β΄ Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής και της Ορθοπαιδικής Κλινικής»
12 Μαρτίου 2024
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΚΤ. Γ΄
12 Μαρτίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο