ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3 Απριλίου 2024
46/2024 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ
3 Απριλίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο