Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ»

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ( ΕΝΗΜ. 26-01-2024 )
26 Ιανουαρίου 2024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 29.01.2024 ΕΩΣ 02.02.2024 (ΕΝΗΜ. 26-01-2024)
26 Ιανουαρίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο