ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ψ8ΑΚ469067-4ΒΘ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 6001521 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027
6 Μαρτίου 2024
ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΑΡΚΙΝΚ Π ΜΕ ΛΟΥΚΕΤΟ
6 Μαρτίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο