76/2023 Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την ανάθεση των «Υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών πληροφοριακών εφαρμογών του Νοσοκομείου»[CPV: 72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής]

Συμμόρφωση των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Β΄ Κτηρίου του Νοσοκομείου
7 Ιουνίου 2023
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ”
9 Ιουνίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο