31/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η.Σ.ΠΑ.ΔΙ.Φ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 (ΕΝΗΜ. 23-02-2024)
23 Φεβρουαρίου 2024
35/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ
27 Φεβρουαρίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο