2η Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας κυτταροφυγόκεντρου, για το Κυτταρολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ, ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
13 Μαρτίου 2023
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2 ΑΤΟΜΩΝ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV:98390000-3)
14 Μαρτίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο