ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΛΚΟΥ) ΚΤ. Α΄
6 Σεπτεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.141/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
7 Σεπτεμβρίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο