∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των ΤεχνικώνΠροδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την για την προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (CPV:33141700-7)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ
20 Μαρτίου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2024
21 Μαρτίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο