Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή «υπηρεσιών βοηθητικού προσωπικού για τη μεταφορά πάγιου και λοιπού εξοπλισμού καθώς και πάσης φύσεως υλικών εντός των χώρων του Νοσοκομείου», σε εξωτερικό συνεργάτη.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23-05-2022
23 Μαΐου 2022
ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
23 Μαΐου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο