Άδεια Μικρής Κλίμακας για κλάδεμα δένδρων
13 Μαρτίου 2023
2η Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας κυτταροφυγόκεντρου, για το Κυτταρολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου.
14 Μαρτίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο