ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 75 / 03-08-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ (CPV: 33141620-2)

Προμήθεια Περιχειρίδων για τα Monitors Philips
1 Αυγούστου 2022
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
5 Αυγούστου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο