ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/01/2023
10 Ιανουαρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6ΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13 Ιανουαρίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο